Dotterbolag och intressebolag

 

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi utvecklar företag och näringsliv

 

BO GRANQVIST AB arbetar med företagsutveckling och näringslivsutveckling som rådgivare och utbildare. Vi verkar främst inom två geografiska regioner, Norrlands Inland och Mälardalen.

Huvudkontoret ligger i Tullinge. Vårt Norrlandskontor finns i Österåsen, Jämtland. Företaget bildades 1981 av Bo Granqvist och har idag tre anställda och ett nätverk av samverkande konsulter