Dotterbolag och
intressebolag

 

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotterbolag och intressebolag

 

Kvarnmon AB är ett helägt dotterbolag som har drygt 1.000 ha skog i norra Jämtland och en konferensanläggning på Kvarnmon.

 

JämtlandsGården Livsmedel AB ägs till ca 10 % av Kvarnmon AB. Bolaget slaktar nötkreatur och lamm i Hammerdal.

 

Industrifastigheter i Strömsund AB ägs till ca 17 % av Kvarnmon AB. Bolaget äger och förvaltar ett industriområde i Strömsund med ca 25.000 m2 lokalytor.

 

Timbear AB ägs till ca 10 % av Kvarnmon AB. Bolaget har utvecklat och tillverkar en ny typ av banddriven skogsmaskin med mycket lågt marktryck.