Verksamhet

 

Näringslivsutveckling
Med vårt program för näringslivsutveckling vänder vi oss främst till kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter och andra organisationer. Målet är att skapa bättre förutsättningar för deras arbete med att förbättra näringslivets och företagens allmänna utvecklingsmöjligheter. Inom arbetet med näringslivsutveckling har bolaget etablerat ett antal produkter. De två viktigaste är NäringsAkt och Rådslag/Strategiforum.

 

Utredningar
Bo Granqvist AB har bl.a. gjort följande utredningar:
- Kunskapsintensiv produktion i glesbygd och på landsbygd 1999 på uppdrag av Glesbygdsverket
- NäringsAkt Nordland 2006 på uppdrag av Nordland Fylkeskommun och Vattenfall
- Matfiskodling av fjällröding år 2007 på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län
- Analyser och förslag till affärsplan inför JämtlandsGården Livsmedel AB:s produktionsstart på uppdrag av Vattenfall Inlandskraft AB, Strömsunds Utvecklingsbolag och styrelsen i JämtlandsGården Livsmedel AB år 2007 samt medverkat i den statliga utredningen.
- Invandrare som företagare, SOU på uppdrag av Inrikesdepartementet

 

Företagsutveckling
Inom företagsutveckling riktar vi in oss på att hjälpa företag med strategisk planering, organisationsutveckling, skatte- och finansiell planering, köp och försäljning av företag, allmän rådgivning, styrelseuppdrag och en hel del annat efter våra uppdragsgivares behov. Till hjälp i arbetet har vi utvecklat ett antal processverktyg under varumärket I&R.Inspiration & Resultat I&R finns beskrivet i en folder som kan rekvireras från anne-marie.johansson@bogab.se.