Styrelseuppdrag

 

Bo Granqvist är ordförande i

 

Brand Invest 2005 AB
Brandskyddslaget AB
HM Verkstad AB
Inlands Skog AB
Karby Fastigheter AB
Karby VVS AB
Karlebo AB
Karlebo Consolve AS
OOO Karlebo
Kvarnmon AB
MTO Psykologi AB

Bo Granqvist är styrelseledamot i

Industrifastigheter i Strömsund AB
JämtlandsGården Livsmedel AB
RMI Invest AB
RMI Magasinet AB
Handelskammaren Huddinge
Handelskammaren Södertörn